logo trái logo Phải
  • Đèn chiếu sáng đơn thể Đèn chiếu sáng đơn thể
  • Đèn chiếu sáng đơn thể Đèn chiếu sáng đơn thể
  • Đèn chiếu sáng đơn thể Đèn chiếu sáng đơn thể
  • Đèn chiếu sáng đơn thể Đèn chiếu sáng đơn thể

Đèn chiếu sáng đơn thể

Chạm để gọi: 0904 256 162
Công suất đèn:20W                                                                                                                                                                 
Thời gian sáng:15 giờ/ngày 
Cảm biến ánh sáng bật tắt tự 
động khi trời sáng tối  

Sản phẩm nổi bật:
0904 256 162