logo trái logo Phải
  • Điện năng lượng mặt trời<br/>(Hybrid) Điện năng lượng mặt trời<br/>(Hybrid)
  • Điện năng lượng mặt trời<br/>(Hybrid) Điện năng lượng mặt trời<br/>(Hybrid)
  • Điện năng lượng mặt trời<br/>(Hybrid) Điện năng lượng mặt trời<br/>(Hybrid)
  • Điện năng lượng mặt trời<br/>(Hybrid) Điện năng lượng mặt trời<br/>(Hybrid)

Điện năng lượng mặt trời
(Hybrid)

Chạm để gọi: 0904 256 162
Hệ thống điện này được sử dụng cho cả ban ngày và buổi tối khi không có mặt trời, khi đó ban ngày hệ thống lưu trữ sẽ chuyển hóa điện lưu trữ vào hệ thống pin và ắc quy, đến tối khi năng lượng mặt trời không sinh ra điện năng nữa, thì hệ thống pin, ắc quy sẽ được sử dụng thông qua hệ thống chuyển đổi dòng điện từ DC sang AC để sử dụng cho các thiết bị phù hợp. Điện còn thừa sẽ được bán vào lưới điện quốc gia ( Power Gird)

Sản phẩm nổi bật:
0904 256 162