logo trái logo Phải
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới<br/>(on grid) Điện năng lượng mặt trời hòa lưới<br/>(on grid)
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới<br/>(on grid) Điện năng lượng mặt trời hòa lưới<br/>(on grid)
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới<br/>(on grid) Điện năng lượng mặt trời hòa lưới<br/>(on grid)
  • Điện năng lượng mặt trời hòa lưới<br/>(on grid) Điện năng lượng mặt trời hòa lưới<br/>(on grid)

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới
(on grid)

Chạm để gọi: 0904 256 162
Đây là hệ thống dùng điện tươi, khi có ánh nắng sinh ra dòng điện, thông qua hệ thống có thể sử dụng ngay, nếu còn thừa có thể hòa và bán cho hệ thống điện lưới quốcgia.
Hệ thống điện on gird lắp đặt đơn giản hơn vì không cần ắc quy và bộ chuyển đổi dòng điện, chi phí thấp hơn.
Nhược điểm của hệ thống này là chỉ sử dụng được khi có nguồn ánh sáng mặt trời. còn khi buổi tối là không có năng lượng để chuyển hóa dòngđiện.

Sản phẩm nổi bật:
0904 256 162