logo trái logo Phải
Hệ thống bơm nước sử dụng điện mặt trời không mất chi phí vận hành
Công suất từ 10w đến 10000kw
Có thể thiết kế bất kỳ thệ thống

0904 256 162