logo trái logo Phải
Là hệ thống điều hòa sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời
Công suất từ 6000BTU đến 32000BTU. Sử dụng điện 12-24V.
Tiết kiệm an toàn và hiệu quả

0904 256 162